Wie zijn wij 

Het openbaar onderwijs in Groningen (O2G2) wil alle
kinderen kansen bieden. Zij moeten hun talenten
optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is ook het doel
van het project Verlengde Schooldag in Groningen.
O2G2 voert dat uit, samen met SKSG Kinderopvang
en de gemeente Groningen. Kinderen uit groep 6, 7
van de aangesloten basisscholen krijgen twee
keer in de week extra activiteiten aangeboden.
Zo kunnen zij op een leuke manier hun
leerprestaties verhogen en de aansluiting naar
het voortgezet onderwijs soepeler laten
verlopen. Van 2009 tot 2013 was dit een project met 
landelijke subsidie, daarna is het door de gemeente,
openbaar onderwijs en SKSG kinderopvang gezame-
lijk voortgezet.